“Η ανάληψη της ηγεσίας του Επιμελητηρίου με την απόφαση της 17ης Νοεμβρίου 2021 αποτελεί για μένα ηθική δικαίωση”. Ο νέος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτης Λουζιώτης οριοθέτησε με αυτόν τον τρόπο την εκλογή του από την Διοικούσα επιτροπή της Τετάρτης και την αλλαγή που επήλθε για τον επόμενο χρόνο. Στόχος του Προέδρου είναι η αποκατάσταση του κύρους του Επιμελητηρίου και η ουσιαστική στήριξη στους επιχειρηματίες.  Άξια αναφοράς βέβαια είναι η επισήμανση του νέου προέδρου πως “δεν μηδενίζουμε οτι καλό έχει γίνει, το Επιμελητήριο έχει συνέχεια. Εμείς πάμε να συνθέσουμε και όχι να αποσυνθέσουμε.”