Το Πρότυπο αθλητικό κέντρο που δημιουργείται στην περιοχή του Συνοικισμού ήταν πόθος διακαής ετών! Η δημοτική αρχή δρομολόγησε την δημιουργία του προχωρώντας στην αγορά οικοπέδου 26 στρεμμάτων  όπου θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις για όλα τα αθλήματα εξυπηρετώντας τα σωματεία του Συνοικισμού αλλά και της Κορίνθου.  Η αγορά του οικοπέδου είχε έρθει προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Εκεί, με πρόσχημα το κόστος αγοράς οι παρατάξεις των κυρίων Πνευματικού και Σταυρέλη καταψήφισαν. 

Ο Δήμαρχος, μετά την υπογραφή των συμβολαίων ιδιοκτησίας χθες αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στο κόστος αυτό. “Η αντικειμενική αξία των 26 στρεμμάτων είναι 792 χιλιάδες ευρώ και αγοράστηκε μόλις 450. Πρόκειται για μια εξαιρετική αγορά”

 

Με αυτά τα δεδομένα οι επικεφαλής των παρατάξεων είπαν όχι δημιουργώντας ερωτηματικά για το εάν τελικά η ένσταση αφορούσε την τιμή ή αν αφορούσε την υλοποίηση του έργου απο την νυν δημοτική αρχή και τις πολιτικές προεκτάσεις του θέματος.

Στα μεγάλα έργα πάντως είναι καλά να κρατούμε τα όχι.