Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου του Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Είναι ένα από τα έργα που έχει υποβάλει ο δήμος Κορινθίων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως ανέφερε ο Γ.Γ. του δήμου Κορινθίων Νεκτάριος Γ. Σπηλιόπουλος στην συνέντευξη που παραχώρησε  στον Λ.Λεσάκη & την Α.Τσαρμπού στο πρωινό του My Radio 89,6 την Παρασκευή 09/07.

δείτε το video από την συνέντευξη:

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου για τη διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας και των γεγονότων που τοποθετούνται χρονικά την περίοδο της Επανάστασης και η δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί, εν μέρει, να βιώσει τα
γεγονότα του 1821. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα: (α) Παραγωγή περιεχομένου- Τεκμηρίωση, (β) Χαρτογραφική εφαρμογή- Αναπαραστάσεις και (γ) Δημοσιότητα.