Μέγιστες θερμοκρασίες στην χώρα μας σήμερα πάνω από 36 βαθμούς.
Σχεδόν ίδιες τιμές και στην Ρίγα της Εσθονίας.