Με επιστολή προς το δημοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση ο δημοτικός Ανδρέας Ζώγκος, ο οποίος είχε εκλεγεί με την παράταξη “Πορεία Ευθύνης” του Αλέξανδρου Πνευματικού, και θα αντικατασταθεί από αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.