Σας γνωρίζουμε ότι οι λαϊκές αγορές  Κορίνθου και Συνοικισμού  θα παραμείνουν εκτάκτως το Σαββάτο 02/05/2020 και την Τέταρτη 06/05/2020στους χειμερινούς χώρους λειτουργίας τους προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή της λειτουργίας και της οργάνωσης τους στα νέα μέτρα. Η αντιδήμαρχος πολεοδομίας και εμπορίου Κωνσταντίνα Κόλλια.