Αλλάζει η τοποθεσία της λαϊκής αγοράς, στον δήμο Κορινθίων. Έτσι, από την 1/11/2019 και έως 30/4/2020 η λαϊκή αγορά Κορίνθου, θα μεταφερθεί στην γνώριμη θέση επί της οδού Αποστόλου Παύλου και συγκεκριμένα στο διάστημα από την Κωστή Παλαμά έως Αχιλλέως.

Αντίστοιχα, η λαϊκή αγορά Συνοικισμού θα μεταφερθεί στις οδούς:

  • Απόλλωνος (πίσω από το ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, μεταξύ των οδών Άρεως και Έβρου)
  • Σμύρνης (από την οδό Απόλλωνος έως την πλατεία Χρ. Σμύρνης)
  • Νικομηδείας (από την πλατεία Στ. Ηλιοπούλου έως την οδό Απ. Παύλου) και
  • στην περίμετρο της πλατείας Χρ.Σμύρνης.