Με κάθε τρόπο ενημερώνει τους πολίτες η Ελληνική Στατιστική υπηρεσία για την υποχρέωση της απογραφής και τους τρόπους που αυτή μπορεί να γίνει. Μετά την επίσκεψη των εκπροσώπων της υπηρεσίας στις οικίες των Κορινθίων που ξεκίνησε την Κυριακή

Κόρινθος: Κυριακάτικο πρωινό ξύπνημα απο την Στατιστικήυπηρεσία!!

ήρθαν και τα ηλεκτρονικά μηνύματα! Σήμερα το πρωί η αποστολή ήταν μαζική και έχει σαν στόχο την κινητοποίηση των πολιτών ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί στους προβλεπόμενους χρόνους.